Đồng hành cùng Thực phẩm sạch: Thưởng thức các món ăn chay

Ăn chay đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, duy trì đến ngày nay và không còn chỉ dành riêng cho những nhà tu hành...

Đồng hành cùng Thực phẩm sạch: Thưởng thức các món ăn chay - Ảnh 1

Quang Chương - Thu Thảo - Vũ Luyện