Đồng hành cùng sự phát triển

“Tham vọng của chúng tôi khi tổ chức Hội nghị Kiều bào chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế, là làm sao đưa ra được những khuyến nghị cụ thể nhất giúp TP phát triển”- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam chia sẻ với Đại Đoàn kết về một hoạt động ý nghĩa sẽ dược tổ chức từ ngày 10-14 tháng 11.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam.

PV: Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của Hội nghị sẽ được tổ chức tới đây tại TP Hồ Chí Minh?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Ngay sau khi ĐH Đảng lần thứ XII thành công; năm 2016 cũng là năm chúng ta thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng trong đó có việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa; góp phần đưa đời sống của người dân lên mức cao hơn.

Trong bối cảnh ấy, chúng tôi mong muốn tranh thủ ý kiến của kiều bào ta trong việc đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cái khác là, lần này chúng tôi tổ chức Hội nghị với một đối tượng cụ thể được hướng đến là TP Hồ Chí Minh- một trung tâm kinh tế- văn hóa-xã hội của cả nước.

Hội nghị nhằm huy động trí tuệ, nguồn lực quý báu của kiều bào đóng góp cho sự phát triển của TP HCM - trung tâm kinh tế của cả nước và cũng là nơi có số lượng đông người ra đi, sinh sống ở ngoài nước và gia đình thân nhân kiều bào, là địa phương hiện đang thu hút kiều hối, đầu tư, đóng góp từ chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài nhiều nhất cả nước.

Những nét mới nổi bật của hội nghị lần này là gì, thưa Thứ trưởng?

- Lần này chúng tôi tổ chức hội nghị với những diễn giả chính là đại diện trí thức, doanh nhân thành đạt. Họ là những người từng có kinh nghiệm trong phát triển những mục tiêu cụ thể. Và, chúng tôi “đặt hàng” kiều bào để họ đưa những khuyến nghị cụ thể cho TP HCM.

Tham vọng của chúng tôi là làm sao có được những khuyến nghị cụ thể trên tất cả các vấn đề. Ví dụ, chúng tôi đặt vấn đề với kiều bào để làm sao họ tư vấn cho TP HCM về hướng phát triển trong tương lai. Chẳng hạn như là phát triển kinh tế tri thức; phát triển ngành giáo dục, khoa học công nghệ cao. Những chủ đề có thể được giới chuyên gia kiều bào và những nhà quản lý của TP đem ra bàn thảo có thể sẽ là những chủ đề như: Làm thế nào để phát triển khoa học công nghệ; làm thế nào để phát triển giáo dục của TP HCM theo xu hướng tiên tiến mà thế giới đang thực hiện. Làm sao để TP HCM có thể là trung tâm cung cấp nhân lực cho không chỉ bản thân thành phố của mình, cho ĐBSCL,cho cả nước và cho cả các nước trong khu vực nữa. Ngoài ra, lần này chúng tôi cũng mời về nước những doanh nhân thành đạt. Chúng tôi cũng muốn tranh thủ ý kiến của họ để tư vấn cho TP HCM về việc phát triển hướng đầu tư, phát triển kinh doanh sản xuất như thế nào?

Đêm về trên TP Hồ Chí Minh.

Vậy, Thứ trưởng có thể cho biết ý kiến của kiều bào sẽ được tập hợp xử lý như thế nào?

- Kiều bào chúng ta luôn trăn trở, luôn tâm huyết với sự phát triển của đất nước. Trước Hội nghị, nhiều kiều bào đã gửi bài, cho công bố những nghiên cứu tâm huyết của mình liên quan đến các vấn đề mà chúng tôi “đặt hàng” cho hội nghị. Trong hội nghị, chúng tôi sẽ cố gắng để có thể tranh thủ được hơn nữa nguồn lực chất xám này. Không chỉ là tham luận mà thậm chí còn dùng các hình thức tranh luận để làm rõ các vấn đề còn băn khoăn. Chúng tôi muốn, vấn đề gì kiều bào còn thắc mắc thì đưa ra hội nghị nhằm tạo được sự thống nhất giữa nghiên cứu của kiều bào và thực tiễn hoạt động của TP từ chính đại diện các sở, ban ngành để từ đó tìm ra hướng đi đúng, hợp lý cho sự phát triển chung của TP.

Kiều bào tại Mỹ chung tay xây dựng đất nước

Vừa rồi, tôi có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ. Trước hết, chuyến thăm đã khẳng định thêm một lần nữa sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với kiều bào trong đó có kiều bào Mỹ nói chúng và kiều bào khu vực Bắc Mỹ nói riêng,nơi có hơn 2 triệu kiều bào; với một cộng đồng đa dạng, non trẻ, mới phát triển. Một chuyến đi tiếp cận thực tế cộng đồng trong đó có cả cộng đồng tôn giáo. Việc lắng nghe, tổng hợp ý kiến của bà con giúp chúng tôi xây dựng được chính sách, triển khai việc hỗ trợ cho cộng đồng của chúng ta.
Chúng tôi đã nhìn thấy sự thành đạt của cộng đồng trên mọi phương diện. Tuy là cộng đồng trẻ nhưng hầu hết là ổn định cuộc sống, hầu hết là có cuộc sống khá trung lưu. Kiều bào sinh ra ở Bắc Mỹ đều phát triển tốt. Thế hệ trẻ tham gia trong nhiều lĩnh vực. Nhiều cá nhân đã giữ các vị trí quan trọng. Cũng có nhiều triệu phú người Việt.

Nhưng có một ấn tượng là bà con có một tấm lòng yêu nước rất sâu sắc. Bà con luôn quan tâm làm sao để đất nước chúng ta phát triển; quan tâm đến tình hình trong nước; đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Bà con tỏ ý muốn chung tay xây dựng đất nước; muốn giúp xây dựng quan hệ song phương phát triển tốt đẹp để từ đó góp phần nâng cao vị thế của đất nước.

M.Loan (thực hiện)