Đông Hải Bến Tre bị xử lý về thuế hơn 443 triệu đồng do kê khai sai

CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bến Tre.

Theo đó, DHC đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2018 và năm 2021.

Do đó, DHC bị phạt hành chính hơn 56 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 281 triệu đồng và khoản chậm nộp thuế hơn 106 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của DHC là hơn 443 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, DHC ghi nhận doanh thu thuần hơn 794 tỷ đồng và lãi ròng gần 56 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, DHC đạt doanh thu thuần 2,443 tỷ đồng, giảm 18% và lãi ròng 234 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Đông Hải Bến Tre thực hiện được 78% chỉ tiêu lãi sau thuế cả năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm cuối quý 3, DHC có tổng tài sản hơn 2.866 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 823 tỷ đồng, tăng 5%; trong khi hàng tồn kho gần 554 tỷ đồng, giảm 12%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 46 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí xây dựng Nhà máy Giấy Giao Long 3 gần 45 tỷ đồng, còn lại là các công trình khác.

Bên kia bảng cân đối, DHC có nợ phải trả 1.009 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn 630 tỷ đồng và doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay dài hạn.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/dong-hai-ben-tre-bi-xu-ly-ve-thue-hon-443-trieu-dong-do-ke-khai-sai-194150.html