Đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thành

Chiều 23/5, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo đề án 'Thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp huyện Thạch Thành giai đoạn 2023-2030'.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, UBND huyện Thạch Thành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Huyện Thạch Thành có hơn 46.329ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 6.035ha đất trồng lúa, hơn 6.845,7ha đất trồng cây hàng năm, hơn 4.696ha đất trồng cây lâu năm. Huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp hàng hóa đa canh toàn diện, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, hiện cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện còn khá đơn giản; cây chủ lực chủ yếu vẫn là lúa, sắn, ngô, mía, lạc, khoai, rau đậu các loại, dưa hấu, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả... Việc tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn huyện còn chậm, chuyển đổi số trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn...

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Xuất phát từ thực trạng và những vấn đề nêu trên về sản xuất nông nghiệp, việc xây dựng đề án “Thực hiện thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp huyện Thạch Thành giai đoạn 2023-2030" được đánh giá là rất cần thiết.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đề án đã chỉ rõ quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, kế hoạch, trách nhiệm của các bên... trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao đến các mặt kinh tế - xã hội, môi trường của huyện Thạch Thành.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng xong dự thảo đề án, huyện Thạch Thành đã xin ý kiến của các sở, ngành và đơn vị liên quan của tỉnh để tổng hợp hoàn thiện đề án.

Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã nhận xét và cho ý kiến cụ thể từng đề mục, chỉ tiêu và những giải pháp sát với thực tiễn. Bên cạnh đó, đề nghị huyện Thạch Thành cần thể hiện cụ thể các chỉ tiêu về diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng; diện tích tích tụ, tập trung đất đai; công nghệ áp dụng đối với từng loại cây trồng cụ thể; chuyển đổi số đối với từng loại cây trồng; chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm các loại cây trồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị và xây dựng đề án của huyện Thạch Thành trong thời gian qua. Yêu cầu huyện và đơn vị tư vấn sửa lại tên đề án thành “Thực hiện thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao và chuyển đổi số tại huyện Thạch Thành đến năm 2030”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đề án cần tập trung phát triển cây trồng chủ lực của địa phương là cây ăn quả và rau màu. Trong chính sách cần nghiên cứu thực hiện thí điểm hỗ trợ nâng cấp hồ chứa nước cung cấp nước cho cây trồng, hỗ trợ làm đường giao thông vùng sản xuất cây trồng tập trung, tập huấn đào tạo nghề cho người dân và hỗ trợ cây giống.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thạch Thành sớm hoàn thiện đề án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2024.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dong-gop-y-kien-vao-du-thao-de-an-phat-trien-nong-nghiep-huyen-thach-thanh-214932.htm