Đóng góp tích cực của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an LHQ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khi ngày cuối cùng của tháng 6 này kết thúc là thời điểm Việt Nam bắt đầu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) của LHQ trong  tháng 7-2008. Như vậy là, chỉ sau nửa năm làm Ủy viên không thường trực HĐBA, Việt Nam đã đảm nhiệm vị trí điều hành cơ quan quan trọng nhất của LHQ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124699&sub=82&top=45