Đồng đội tôi

Dũng cảm hy sinh để cứu sinh mạng cho hàng trăm người, chân dung Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới Dương Văn Thanh được dựng lại qua đồng đội và người thân.

An Bình