Động đất mạnh ở Thái Bình Dương

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 30/9, các cơ quan theo dõi địa chất cho biết nhiều trận động đất mạnh hơn 7 độ ríchte đã làm rung chuyển các đảo ở Thái Bình Dương, phía Nam Niu Dilân và vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215872/Default.aspx