Động đất 7,2 độ richter tại Thái Bình Dương

Đêm qua theo giờ Việt Nam đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,2 độ richter tại Thái Bình Dương làm rung chuyển El Salvador và Nicaragua.

El Salvador đã đưa ra cảnh báo sóng thần và ra lệnh sơ tán người dân ở vùng duyên hải Thái Bình Dương, còn Nicaragua ban bố tình trạng khẩn cấp do cả bão và động đất.

Theo VTV