Đông đảo tăng ni, phật tử tham gia đăng ký hiến tạng

Sự kiện được tổ chức nhằm động viên, chia sẻ, khích lệ và truyền tải rộng rãi giá trị của việc đăng ký Hiến tặng mô, tạng vì mục đích cứu người, phục vụ y học.

Tối 27/ 11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người – Bộ Y Tế đã phối hợp với Ban trị sự chùa Giác Ngộ - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ đăng ký hiến tặng mô, tạng vì mục đích cứu người.

Sự kiện đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử đăng ký hiến tạng.

Sự kiện được tổ chức nhằm động viên, chia sẻ, khích lệ và truyền tải rộng rãi giá trị của việc đăng ký hiến tặng mô, tạng vì mục đích cứu người, phục vụ y học.

Đây cũng là chương trình tuyên truyền, vận động và tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng đầu tiên được tổ chức với hình thức sinh hoạt Phật giáo cho các tầng lớp nhân dân, tăng ni, phật tử.

Buổi lễ đặc biệt thu hút rất nhiều người là thanh niên trẻ tuổi với mong muốn hiến cơ thể mình cho y học sau khi qua đời./.