Đóng cửa 148 cơ sở hành nghề y, dược

Hôm qua 28.5, báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết: qua thanh, kiểm tra 6.463 cơ sở (gồm: y, dược và y học cổ truyền) thì có 1.125 cơ sở vi phạm (chiếm nhiều nhất là lĩnh vực dược phẩm - với 648 cơ sở vi phạm; kế đến là y - với 360 cơ sở vi phạm).