Đồng chí Trương Thị Mai kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Nam Định

  Tạp Chí Xây Dựng Đảng
  106 liên quanGốcNam Định

  Chiều 3-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Quang cảnh buổi làm việc.

  Quang cảnh buổi làm việc.

  Đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

  Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố nội dung Chương trình kiểm tra số 46-CTr/TW ngày 22-2-2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quyết định số 548-QĐNS/TW ngày 13-6-2022 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với 18 đơn vị, trong đó có tỉnh Nam Định.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

  Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

  Việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên được tỉnh Nam Định thực hiện bằng hình thức thức trực tuyến kết nối điểm cầu của Trung ương tới tận cơ sở với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ hơn những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  Sau học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Nam Định đã tập trung xây dựng Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh Nam Định.

  Từ thực tế hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và 6 đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, phản ánh trung thực nhất các hoạt động triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII nhằm phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

  Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Nam Định; nêu rõ hoạt động kiểm tra lần này là việc làm thường kỳ, qua đó giúp các cấp ủy địa phương đánh giá, nhìn nhận khách quan công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tiếp thu những cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở, kịp thời ghi nhận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp.

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

  Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định.

  Nguồn: Báo Nam Định

  Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2022/17325/dong-chi-truong-thi-mai-kiem-tra-viec-trien-khai-thuc-hien.aspx