Đồng chí Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 23-2, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa đầu nhiệm kỳ, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141714&sub=130&top=37