Đồng chí Triệu Tài Vinh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

- Chiều ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010 – 2015) gồm 55 đồng chí.

Tối cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khóa XV đã họp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Triệu Tài Vinh, sinh năm 1968, dân tộc Dao, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XIV được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XV. Đồng chí Vương Mí Vàng và đồng chí Đàm Văn Bông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.