Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa thăm, chúc mừng Báo Hà Nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), chiều 19/6, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Hà Nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Nam. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có các đồng chí: Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hải Long, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc mừng Báo Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh Thế Trang

Sau khi nghe đồng chí Tổng Biên tập Báo Hà Nam Nguyễn Duy Tuấn báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ quan 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả của Báo Hà Nam đạt được thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của báo chí cách mạng cả nước, Báo Hà Nam luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí đề nghị cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Báo Hà Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, vững vàng về tư tưởng chính trị, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, nhiệm vụ của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận. Đặc biệt, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Báo Hà Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp CBĐV, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước và của tỉnh; Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hà Nam báo cáo tình hình hoạt động của Báo Hà Nam với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hà Nam báo cáo tình hình hoạt động của Báo Hà Nam với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng đó, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội; làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng tư tưởng, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Báo Hà Nam cần quán triệt, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, đưa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những định hướng lớn của tỉnh tới các tầng lớp Nhân dân.

Xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phản ánh đậm nét về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Tiếp tục sắp xếp xây dựng cơ quan báo Hà Nam thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, am hiểu về khoa học công nghệ, thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương Hà Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tặng hoa chúc mừng tập thể Báo Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tặng hoa chúc mừng tập thể Báo Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đi đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, khai thác tối đa nền tảng internet để xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, tích hợp đa phương tiện; phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của cơ quan báo Đảng địa phương.

*Thăm, chúc mừng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Hà Nam, sau khi nghe đại diện văn phòng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của cơ quan thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, đóng góp của cơ quan thường trú Báo Nhân Dân.

Đồng chí thể hiện sự mong muốn văn phòng tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa địa phương với Báo Nhân Dân và các cơ quan báo chí Trung ương; tuyên truyền sâu rộng chủ trương, định hướng và kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh; quảng bá sâu rộng về những thành quả trên các lĩnh vực của Hà Nam cũng như tiềm năng, lợi thế, đất và người Hà Nam; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Văn phòng Báo Nhân Dân tại Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Văn phòng Báo Nhân Dân tại Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và người lao động Báo Hà Nam và Văn phòng Báo Nhân dân tại Hà Nam lẵng hoa tươi thắm, chúc tập thể những người làm báo luôn khỏe mạnh, trau dồi đạo đức, trí tuệ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng văn minh, giầu mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Văn phòng Báo Nhân Dân tại Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cùng các đồng chí trong đoàn tặng hoa chúc mừng Văn phòng Báo Nhân Dân tại Hà Nam nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo hai cơ quan báo chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, động viên của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, biểu thị quyết tâm cùng tập thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng cao hơn vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguyễn Hằng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/dong-chi-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-dinh-thi-lua-tham-chuc-mung-bao-ha-nam-van-phong-dai-dien-bao-nhan-dan-tai-ha-nam-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-125378.html