"Đồng chí Nguyễn Văn Linh, người cộng sản mẫu mực, sáng tạo"

ND - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia (HVCT-HCQG) Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Nguyễn Văn Linh, người cộng sản mẫu mực, sáng tạo", nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh đồng chí (1-7-1915 - 1-7-2010).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng gửi tham luận đến hội thảo. Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư tham dự hội thảo. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh; Huỳnh Thị Nhân, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Nhiều nhà nghiên cứu lý luận, cán bộ lãnh đạo quản lý tham dự hội thảo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Văn Dũng đọc bài phát biểu nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương của người cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của Đảng ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong 70 năm hoạt động cách mạng là những bài học vô cùng quý báu vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước. 45 tham luận được gửi đến và bảy tham luận được trình bày tại hội thảo. Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đều thống nhất khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người cộng sản mẫu mực suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí còn là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần, ý chí tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, say mê học hỏi, năng động sáng tạo; suốt đời chăm lo nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Các tham luận khẳng định: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một mẫu mực về sự kiên định lập trường, niềm tin cộng sản và lòng trung thành với lý tưởng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương ngời sáng về thực hành đạo đức cách mạng, là hiện thân của đức hy sinh cao cả "tận trung với nước, tận hiếu với dân". Đồng chí là một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo trong cả sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; đặc biệt là những đóng góp tích cực, có hiệu quả của đồng chí trên cương vị là Tổng Bí thư đã cùng T.Ư Đảng khởi xướng, lãnh đạo thực hiện thành công đường lối đổi mới đất nước. Những bài học về giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong sách lược, thực hiện đổi mới có nguyên tắc. Đổi mới nhưng luôn luôn giữ vững định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân,... mà đồng chí góp phần xây dựng vẫn có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quý giá. Nhiều tham luận đi sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm về cuộc đời, sự nghiệp, làm nổi bật những cống hiến toàn diện của đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và đều thống nhất khẳng định những đóng góp có ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đồng chí Nguyễn Văn Linh - trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng - đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Các nhà khoa học đã làm rõ các giá trị của tinh thần và tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Linh về bảo vệ và giữ vững các nguyên tắc Đảng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.