Đồng chí Ngô Gia Tự - người cộng sản kiên cường, bất khuất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Từ nhỏ, Ngô Gia Tự học giỏi và sớm có tinh thần yêu nước. Khi còn học ở trường Bưởi, đồng chí đã tham gia các phong trào yêu nước, phản đối chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương bắt giam nhà yêu nước Phan Bội Châu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136272&sub=50&top=37