Đồng chí Lê Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, giữ chức vụ Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát.

Lãnh đạo cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát chúc mừng đồng chí Lê Anh Tuấn. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát chúc mừng đồng chí Lê Anh Tuấn. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND, ngày 6/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định bổ nhiệm có thời gian 5 năm đồng chí Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, giữ chức vụ Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, sinh ngày 1/9/1971. Quê quán: Xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên chính.

Từ tháng 5/1989 đến tháng 10/1992, đồng chí là công nhân Xí nghiệp chế biến lâm đặc sản Nghệ Tĩnh; từ tháng 10/1992 đến 4/1994 là công nhân Trung tâm Bảo vệ tài nguyên rừng Nghệ An;

Từ tháng 4/1994 đến 12/1995, đồng chí là Kiểm lâm viên, Hạt phúc kiểm lâm sản Đô Lương, Nghệ An.

Từ tháng 12/1995 đến 12/1999 là Kiểm lâm viên, Hạt phúc kiểm lâm sản Vinh - Hưng Nguyên, Nghệ An;

Từ tháng 12/1999 - 2/2001 là Kiểm lâm viên, Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu, Nghệ An;

Từ tháng 3/2001 đến tháng 4/2003 là Thủ quỹ, Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An;

Từ tháng 4/2003 đến 5/2009, đồng chí là Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An.

Từ tháng 5/2009 đến tháng 12/2017, đồng chí là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An và từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2024 là Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An.

Từ tháng 4/2024, đồng chí là Phó Giám đốc phụ trách Vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An khi Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát Trần Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Vườn Quốc gia Pù Mát có trụ sở đặt tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Vườn có nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan trong phạm vi của Vườn; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái cho cộng đồng; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng trong phạm vi địa giới của Vườn.

Vườn Quốc gia Pù Mát nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, và Tương Dương, đường ranh giới phía Nam của Vườn Quốc gia chạy dọc theo đường biên giới Việt Lào và là một phần của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận ngày 18/9/2007.

Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An là Khu Dự trữ lớn nhất trên cạn Việt Nam, nằm trong địa giới hành chính của 9 huyện miền Tây Nghệ An (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Anh Sơn).

Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An có diện tích là 1.299.795 ha, trong đó diện tích vùng lõi 168.301 ha (Vườn Quốc gia Pù Mát, các Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt), vùng đệm 608.547 ha và vùng chuyển tiếp 522.947 ha.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dong-chi-le-anh-tuan-giu-chuc-giam-doc-vuon-quoc-gia-pu-mat-10274246.html