Đồng chí Hoàng Văn Àu trước khi hy sinh thuộc Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148

Trong thư gửi về chuyên mục, anh Đinh Đức Dưỡng (xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cho biết, năm 1968, cậu ruột anh là Hoàng Văn Àu theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Sau một năm chiến đấu, cậu Àu anh dũng hy sinh.

Theo giấy báo tử gia đình cung cấp, đồng chí Hoàng Văn Àu sinh năm 1947; quê quán: Xã Hạ Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La); nhập ngũ tháng 7-1968; cấp bậc: Binh nhất; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148; hy sinh ngày 22-12-1968 tại Mặt trận phía Tây.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Àu, xin báo cho anh Đinh Đức Dưỡng, địa chỉ: Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; điện thoại: 037.3436360 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, điện thoại: 069.696.514; 024.37478610, thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND