Đồng chí Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình

Ngày 14/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa và bức chân dung "Bác Hồ và Bác Tôn" cho tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa và bức chân dung "Bác Hồ và Bác Tôn" cho tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Dự đại hội có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến vui mừng nhận thấy, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Thái Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự thống nhất, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên nên cả 5 chương trình của công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nổi bật là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19, nhưng tỉnh Thái Bình có tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao với 99,7%; bầu 1 lần đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 312 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6.468 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Thái Bình đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Thái Bình đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến rất ấn tượng với kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và tổ hòa giải ở khu dân cư, trong nhiệm kỳ qua đã tham gia hòa giải trên 25.000 vụ việc mâu thuẫn, vướng mắc trong cộng đồng dân cư với hơn 90% cuộc hòa giải thành, góp phần giữ gìn “tình làng, nghĩa xóm”, đoàn kết, đồng thuận ở các khu dân cư.

Với phương châm lấy sức dân chăm lo cho đời sống của nhân dân, từ năm 2019-2023, nhân dân đã đóng góp gần 1.000 tỷ đồng, hiến gần 1 triệu m2 đất, gần 800 nghìn ngày công để xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp này đã góp phần để Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã, trong đó có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình.

Tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh một số nội dung để các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi. Đó là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Bình, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tin, khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển giàu đẹp, góp phần cùng với cả nước phấn đấu đạt được mục tiêu “đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, với phương châm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật.

Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện thật tốt 2 nội dung mới: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và Chương trình Xây dựng khu dân cư "Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở tỉnh Thái Bình cần nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phải quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh "dân là gốc", thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu hướng đến của mọi chính sách, đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Cán bộ công tác mặt trận không một phút giây nào được lãng quên điều thiêng liêng đó.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa và bức chân dung “Bác Hồ và Bác Tôn” cho tập thể lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình. Trước đó, đồng chí đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại thành phố Thái Bình.

Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 73 đại biểu.

Ra mắt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 73 đại biểu.

Được biết, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Vũ Thanh Vân tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, 252 đại biểu dự Đại hội đã hiệp thương cử 73 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương cử 8 đại biểu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-chi-do-van-chien-du-dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tinh-thai-binh-post814326.html