Đóng bảo hiểm tự nguyện cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=f00121e9dd7fc2&page=category