Đóng bảo hiểm thất nghiệp một năm nhận mấy tháng trợ cấp?

  Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

  Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại công ty được một năm.

  Hiện nay, tôi đã xin nghỉ việc và không tiếp tục tham gia BHXH nữa.

  Cho tôi hỏi, người lao động (NLĐ) đóng BHTN được một năm thì nhận được bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và mức hưởng là bao nhiêu?

  Bạn đọc Thanh Hà, TP.HCM

  Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Tại Điều 50 Luật Việc làm quy định về thời gian hưởng TCTN như sau: Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng ba tháng TCTN. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

  Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Mức hưởng tối đa không quá năm lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

  Hiện nay, với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên mức hưởng TCTN hằng tháng tối đa là: 1.490.000 x 5 = 7.450.000 đồng/tháng.

  Đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì mức hưởng TCTN không quá năm lần mức lương tối thiểu vùng.

  Như vậy, trường hợp của bạn tham gia BHXH được một năm thì khi nghỉ việc bạn sẽ được hưởng TCTN là ba tháng nếu trong ba tháng bạn vẫn chưa tìm được việc làm.

  Ngoài ra, mức hưởng hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

  VÕ HÀ

  Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-bao-hiem-that-nghiep-mot-nam-nhan-may-thang-tro-cap-post701257.html