Đồng bào Công giáo Phú Thọ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 23/9, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng 72 đại biểu đại diện cho hơn 133 nghìn đồng bào công giáo của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, bác ái, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đời sống của đồng bào Công giáo trong tỉnh không ngừng được nâng lên, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ mặt các giáo xứ, giáo họ ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng bào Công giáo phấn khởi yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân.

Những năm qua, hơn 133 nghìn người có đạo trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo phát huy truyền thống bác ái trong các hoạt động từ thiện - xã hội; ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 của tỉnh, Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, tích cực cùng nhân dân ở khu dân cư xây dựng, thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với nếp sống đạo và quy định của pháp luật...

Ghi nhận kết quả tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong thời gian qua, linh mục Trần Xuân Mạnh đề nghị, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tập hợp, đoàn kết, động viên đồng bào Công giáo phát huy những giá trị tốt đẹp, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện đường hướng Giáo hội, gắn bó, đồng hành với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ cần thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, động viên đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”...

Đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần tăng cường vận động, hỗ trợ đồng bào Công giáo phát triển kinh tế; gắn kết các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh. Ông Hồ Đại Dũng mong muốn các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khóa là những tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ và lan tỏa trong cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã suy cử Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 51 vị, ông Nguyễn Quyết Tiến được đại hội suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ khóa III; suy cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Bằng khen cho một tập thể và một cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 5 năm (2017- 2022); tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho các cá nhân. Ngoài ra, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2022 cũng được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Giấy khen của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dong-bao-cong-giao-phu-tho-tich-cuc-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-20220923211713477.htm