Đồng bằng sông cửu long: Kinh tế trang trại khó tiến xa

    Gốc

    Kinh tế trang trại ĐBSCL hình thành và phát triển chủ yếu trên phương thức kinh tế hộ với các mô hình chủ yếu nuôi trồng thủy sản chuyên canh hoặc nuôi các loại thủy sản kết hợp với trồng rừng, sản xuất lúa, chuyên canh cây ăn trái …

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17793