Donald Trump tìm sự ủng hộ ở bang tranh chấp Florida

Trong trang phục vest và mũ lưỡi trai, Donald Trump kêu gọi đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại trong tiếng hò reo của 2.000 người ủng hộ tại Tallahassee, thủ phủ bang tranh chấp Florida.

Thanh Tuấn (từ Florida, Mỹ)