Donald Trump: Không muốn nhận lương tổng thống cũng không được!

- Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho biết sẽ không nhận một đồng nào từ số tiền lương 400.000 USD dành cho người đứng đầu nước Mỹ. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề muốn hay không muốn nếu xét theo góc độ pháp lý.

Video: Time, Reuters