Đón Xuân ở phố cổ Hà Nội

Chương trình 'Tết Việt - Tết Phố' đang diễn ra ở khu phố cổ Hà Nội. Chương trình nhằm thúc đẩy sự quan tâm của giới trẻ đến những giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức của cộng đồng về những lễ hội giàu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/don-xuan-o-pho-co-ha-noi-150235.htm