Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 23-2

Nhận định về nền kinh tế toàn cầu qua lăng kính cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được 2 chuyên gia kinh tế là TS Võ Đình Trí (Pháp) và TS Hồ Quốc Tuấn (Anh) phân tích trong bản tin kỳ này.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/don-xem-chuyen-dong-kinh-te-goc-nhin-chuyen-gia-6-gio-30-sang-thu-sau-ngay-23-2-post112088.html