Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 sáng 20-5

Kính mời quý khán giả đón xem Bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, lúc 6 giờ 30 sáng 20-5 với tiêu điểm: Chiến lược đầy toan tính của Trung Quốc với châu Âu.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/don-xem-chuyen-dong-kinh-te-goc-nhin-chuyen-gia-6-gio-30-sang-20-5-post114148.html