Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 19-4

Thu hút vốn FDI 'đại bàng' Mỹ, nên bắt đầu từ đâu? Đây là tiêu điểm bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/don-xem-chuyen-dong-kinh-te-goc-nhin-chuyen-gia-6-gio-30-ngay-19-4-post113356.html