Đơn vị đầu tiên đào tạo, sát hạch lái xe hạng FC ở Hải Dương

Đến ngày 28/11, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thanh Miện đã đầu tư trên 40 tỷ đồng để hoàn thiện mặt bằng xây dựng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thanh Miện.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thanh Miện đã hoàn thành cơ bản cơ sở vật chất

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thanh Miện đã hoàn thành cơ bản cơ sở vật chất

Trung tâm có tổng vốn đầu tư 105 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5,6 ha. Chủ đầu tư đã và đang hoàn thiện mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất kinh tế kỹ thuật, lắp đặt thiết bị và mua 30-40 xe ô tô chuyên dụng phục vụ đào tạo, sát hạch lái xe.

Các phương tiện và thiết bị hoạt động bảo đảm quy mô, tiêu chí của trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại I, với năng lực đào tạo 2.000 học viên lái xe mô tô và 2.200 học viên lái xe ô tô/ năm. Riêng lái xe ô tô, trung tâm sẽ là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện đào tạo và sát hạch cho các hạng từ B1 đến FC.

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thanh Miện là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện đào tạo và sát hạch lái xe ô tô đến hạng FC

Dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Thanh Miện được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 30/11/2018. Do nhiều nguyên nhân khách quan, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành đầu tư và đưa trung tâm vào hoạt động trước ngày 30/11/2024, theo Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 11/10/2023.

THÀNH LONG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/don-vi-dau-tien-dao-tao-sat-hach-lai-xe-hang-fc-o-hai-duong-365164.html