Đơn vị chủ quản MobiFone thành công ty TNHH một thành viên

- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa ký công văn đồng ý chuyển Công ty Thông tin di động (VMS) - đơn vị chủ quản mạng MobiFone - thành công ty TNHH một thành viên.

Công ty VMS sẽ có cơ cấu tổ chức quản lý gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ giữ vị trí Chủ tịch Công ty VMS với thời hạn không quá 01 năm kể từ ngày chuyển đổi. Cũng tại công văn này, Phó Thủ tướng cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển đổi Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thành công ty TNHH một thành viên và bổ nhiệm Kiểm soát viên của Tổng công ty. Phó Thủ tướng cũng giao Hội đồng thành viên VNPT thực hiện chức năng Hội đồng thành viên của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Hội đồng thành viên của VNPT sẽ bổ nhiệm một thành viên làm Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam. Tiến trình cổ phần hóa MobiFone được khởi động từ năm 2005, sau nhiều lần lỗi hẹn, đến nay vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và theo đúng cam kết WTO, Luật Doanh nghiệp nhà nước sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây. Theo đó, hơn 1.500 Doanh nghiệp nhà nước chưa kịp cổ phần hóa sẽ tạm thời chuyển sang mô hình công ty TNHH một thành viên và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, sau đó chuyển tiếp sang công ty cổ phần. PV