Vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng để phòng chống dịch Covid-19

Vận động bầu cử qua phương tiện thông tin đại chúng để phòng chống dịch Covid-19

Ngày 4/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản số 640 về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận...
Tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Địa phương có dịch Covid-19 cần cân nhắc tổ chức tiếp xúc cử tri hợp lý

Địa phương có dịch Covid-19 cần cân nhắc tổ chức tiếp xúc cử tri hợp lý

Huyện Tân Phú: Chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị tiếp xúc cử tri

Có thể vận động bầu cử trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19

Có thể vận động bầu cử trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19

Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội gặp mặt 40 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Hà Nội gặp mặt 40 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố

Địa bàn đang giãn cách xã hội và người ứng cử mắc Covid-19 vận động bầu cử thế nào?

Địa bàn đang giãn cách xã hội và người ứng cử mắc Covid-19 vận động bầu cử thế nào?

Người ứng cử Đại biểu Quốc hội mắc Covid-19 vận động bầu cử thế nào?

Người ứng cử Đại biểu Quốc hội mắc Covid-19 vận động bầu cử thế nào?

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử cho các ứng cử viên

Huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu QH và HĐND

Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu QH và HĐND

Hà Nội: Gặp mặt 40 ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Hà Nội: Gặp mặt 40 ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố

Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Hà Nội: Trao đổi kinh nghiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP

TP.HCM chính thức niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH

TP.HCM chính thức niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH

Người ứng cử đại biểu Quốc hội bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ ngày 6-5

Người ứng cử đại biểu Quốc hội bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử từ ngày 6-5

HỘI NGHỊ GẶP MẶT ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021-2026.

HỘI NGHỊ GẶP MẶT ỨNG VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2021-2026.

Quảng Ngãi phổ biến chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri Ban Thường trực

Hương Sơn gặp mặt 56 ứng viên đại biểu HĐND huyện

Hương Sơn gặp mặt 56 ứng viên đại biểu HĐND huyện