Dồn sức giúp dân sau lũ

    Gốc

    Mặc dù không thiệt hại về người, nhưng thành phố Huế đã trở thành trọng điểm của con lũ bất ngờ đêm 16-10. Sau lũ, quân và dân đang dồn sức khắc phục hậu quả...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.24859.qdnd