Dồn sức giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Mặc dù những tháng đầu năm, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của Kho bạc Nhà nước gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, sau gần 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, kết quả đã có chuyển biến tích cực, kỳ vọng sẽ hoàn thành 100% dự toán đề ra.

Dồn sức giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Ảnh 1

Đến hết ngày 30-9, lũy kế vốn đầu tư XDCB giải ngân qua KBNN là 176.034,9 tỷ đồng. Ảnh Thu Hằng.

9 tháng, giải ngân vốn XDCB đạt 53,4%

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), năm 2016 là năm cơ chế chính sách liên quan đến quản lý tài chính nói chung và quản lý đầu tư XDCB nói riêng có nhiều thay đổi, điều chỉnh theo quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng. Vì vậy, công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương thiếu quyết liệt, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ NSNN đạt thấp.

Số liệu từ KBNN cho thấy, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2016, lũy kế vốn đầu tư XDCB giải ngân qua KBNN chỉ đạt hơn 91.390 tỷ đồng. Con số này chỉ bằng 29,4 % kế hoạch vốn năm 2016 nhà nước giao cấp qua KBNN, thấp hơn nhiều cả về số tương đối và tuyệt đối so với cùng kỳ các năm 2013, 2014, 2015. KBNN nhận định, tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt thấp không chỉ giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, gây lãng phí vốn đầu tư của nhà nước, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, cũng như trong cả giai đoạn.

Đứng trước tình thế đó, ngày 8-7-2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, nhằm phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Bám sát chỉ đạo của Nghị quyết số 60/NQ-CP, KBNN đã chủ động triển khai trong toàn hệ thống hàng loạt các giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi Nghị quyết 60 được ban hành, Lãnh đạo KBNN đã chỉ đạo KBNN tỉnh, thành phố chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án chưa giải ngân, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30%), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời.

Với nỗ lực đó, tính đến hết ngày 30-9, lũy kế vốn đầu tư XDCB giải ngân qua KBNN là 176.034,9 tỷ đồng. Con số này đã đạt 53,4% so với kế hoạch vốn năm 2016 Nhà nước giao cấp qua KBNN. Tỷ lệ giải ngân này tuy thấp hơn về số tương đối nhưng cao hơn về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2015. Qua số liệu báo cáo cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB, chỉ trong 3 tháng triển khai Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ (Tháng 7, 8, 9) vốn đầu tư XDCB giải ngân qua KBNN là 84.644,1 tỷ đồng, chiếm 48,1% tổng số vốn đầu tư đã giải ngân từ đầu năm đến nay và bằng 92,6% số vốn giải ngân của 6 tháng đầu năm 2016.

Phấn đấu giải ngân gần 154.000 tỷ đồng

Theo KBNN, thời gian từ nay đến cuối năm 2016 không còn nhiều, với số vốn đầu tư XDCB còn phải giải ngân cho các dự án thuộc kế hoạch 2016 còn khá lớn khoảng 153.738,8 tỷ đồng (chưa kể các nguồn vốn có thể được giao bổ sung từ nay đến cuối năm). Để đẩy mạnh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016, những tháng cuối năm, KBNN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có các biện pháp tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ (từ việc bổ sung, điều chỉnh, thẩm tra và phê duyệt dự án, duyệt thiết kế dự toán đến việc thẩm tra phê duyệt khối lượng phát sinh, tổ chức nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán,...) gửi KBNN làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Đặc biệt, KBNN sẽ kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, các hạng mục phát sinh nằm ngoài dự án, hoặc chưa đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. Đồng thời theo dõi, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư từng dự án, từng bộ, địa phương, bao gồm cả dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước và dự án sử dụng nguồn vốn ODA, báo cáo Bộ Tài chính để kiến nghị với Chính phủ thực hiện điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án.

Lãnh đạo KBNN sẽ chỉ đạo KBNN các cấp thực hiện đúng quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư XDCB. Đôn đốc, phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích; chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo thu hồi hết số vốn đã tạm ứng khi thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

Thùy Linh