Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với đại lý độc quyền

Việc Công ty TNHH H.P đột ngột chấm dứt hợp đồng với đại lý độc quyền thì công ty này phải bồi thường cho đại lý.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với đại lý độc quyền - Ảnh 1

Bạn đọc hỏi: Chào luật sư, tháng 8/2015, vợ chồng tôi cùng nhau mở một cửa hàng tạp hóa và ký 1 hợp đồng đại lý độc quyền phân phối sữa toàn tỉnh Hải Phòng có thời hạn 1 năm với Công ty TNHH H.P.

Đến tháng 5/2016, Công ty TNHH H.P có gửi văn bản đến thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý với cửa hàng nhà tôi. Việc Công ty TNHH H.P đột ngột thông báo chấm dứt hợp đồng như vậy có phải bồi thường cho chúng tôi hay không?

Luật sư trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến như sau:

Theo khoản 2 Điều 169 Luật Thương mại năm 2005 thì: “Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định”. Có nghĩa là trong toàn tỉnh Hải Phòng thì có duy nhất một cửa hàng tạp hóa của bạn được quyền mua, bán sản phẩm về sữa của Công ty TNHH H.P.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 177 Luật Thương mại năm 2005:

“1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.

Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý…”.

Như vậy, trong trường hợp Công ty TNHH H.P thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý trước thời hạn với cửa hàng nhà bạn thì Công ty TNHH H.P phải bồi thường cho cửa hàng nhà bạn một khoản tiền là một tháng thù lao trung bình tương ứng với thời gian dưới một năm khi cửa hàng nhà bạn đã làm đại lý cho họ (từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2016).

Nếu còn điều gì thắc mắc cần giải đáp thêm, bạn đọc có thể gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.VN số 19006511 để được tư vấn./.

Thạc sỹ-Luật sư Vũ Hồng Hoa/HTX Luật Đống Đa