Đơn giản thủ tục thuế, hải quan giảm được 201,5 giờ

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 119 về sửa đổi một số điều nhằm đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

(Ảnh minh họa: Báo hải quan)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014. Theo đó, Bộ Tài chính bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, bán sản phẩm tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh; Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu khẩu trở lại; Bỏ mức 1 tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với doanh nghiệp mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Ngoài ra, sẽ bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; Bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp; Bỏ 12 chỉ tiêu tại các Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào; bán ra... Thực hiện những nội dung này doanh nghiệp sẽ giảm được 201,5 giờ tính thuế, khai thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng bỏ quy định một ủy nhiệm thu ngân sách cho một tờ khai hải quan bằng một ủy nhiệm thu cho tất cả các tờ khai trong cùng một lô hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định này giảm trên 1,5 triệu chứng từ/năm phải kê khai để nộp thuế./.