Đơn giản hóa thủ tục cấp sổ đỏ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 6443/UBND-TKBT chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) trên địa bàn thành phố.

Đơn giản hóa thủ tục cấp sổ đỏ - Ảnh 1

Cụ thể, chủ sử dụng đất không phải nộp bản đồ địa chính khi nộp hồ sơ, không phải lấy ý kiến bằng văn bản xác nhận của UBND cấp huyện đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, không phải nộp bản sao công chứng hoặc chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của người sử dụng đất. Chủ sử dụng đất tự khai nội dung này trên đơn đề nghị giao đất hoặc thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, hiện đang sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, ranh giới, diện tích đất được giao, được thuê thì không phải lấy thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chỉ giới đường đỏ. Với các trường hợp đang làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục bàn giao đất trên thực địa và làm thủ tục cấp ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không yêu cầu chủ đầu tư phải lập hồ sơ khác.

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp huyện phải tiến hành thanh tra, xử lý đối với các trường hợp đã vi phạm là đất nông nghiệp được giao nằm xen kẹt trong khu dân cư để làm căn cứ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, sẽ tích hợp hai nội dung Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào một bản quyết định, trình UBND cấp huyện ký quyết định và ký Giấy chứng nhận. Giảm thời gian thực hiện thủ tục này xuống còn bảy ngày.