Đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính thương mại

Bộ Công thương vừa công bố có 30 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và 29 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần.

Đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính thương mại - Ảnh 1

Bên cạnh đó, theo báo cáo, trong năm 2016 Bộ Công thương đã bãi bỏ và đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gồm thương mại điện tử, hóa chất, nhượng quyền thương mại, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực...

Ví dụ trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời gian tiếp cận điện năng của VN đã giảm từ 132 ngày xuống còn từ 33 đến 41 ngày, thấp hơn nhiều so với thời gian tiếp cận điện năng trung bình của 6 nhóm nước đầu ASEAN là 50,3 ngày. Hiện nay, Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thực hiện Chính phủ điện tử, từng bước kết nối với hệ thống xử lý văn bản điện tử của các bộ, ngành và các địa phương; tích cực triển khai thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao hơn…

M.Phương