Đón đọc Văn nghệ Công an số 269

Đón đóc Văn nghệ Công an số 269 Phát hành thứ năm, ngày 24-12-2015, giá bán lẻ 6.000 đồng/tờ.

Con dao mổ lạnh nằm trong bàn tay ấm

Đón đọc Văn nghệ Công an số 269 - Ảnh 1

Xứ bình an

Hãy cứu nguy tiếng Việt

Giáng sinh và niềm tin bình an

Hãy xem phim Việt hóa như một tác phẩm độc lập

Hậu nhân làm méo mó "Truyện Kiều"?

MOBA - Bảo tàng của nghệ thuật xấu

CAND Online