'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton

Cuộc tranh luận lần thứ 3 giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ diễn ra sáng 20.10 (giờ Việt Nam) sẽ rất căng thẳng và khó thoát khỏi những vấn đề nhức nhối đã được khơi ra trong các lần 1 và 2.

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 1

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 2

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 3

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 4

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 5

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 6

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 7

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 8

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 9

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 10

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 11

'Đòn độc' trong khẩu chiến Trump-Clinton - Ảnh 12