Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2016

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương gửi văn bản tới các phòng GD&ĐT, trường THPT và các trung tâm GDTX đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2016 - Ảnh 1

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác điều tra, thu thập số liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, chính xác, tránh bỏ sót đối tượng.

Chú ý rà soát, đối chiếu số liệu thực tế trước khi cập nhật vào hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Các trường THPT, các trung tâm GDTX, Trung tâm GDTX-HN-DN huyện, thành phố, thị xã cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ điều tra, thu thập số liệu theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện.

Bộ GD&ĐT đã nâng cấp hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, thời gian cho phép tỉnh Hải Dương cập nhật số liệu vào hệ thống kết thúc vào ngày 30/10/2016. Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương cập nhật, sao in số liệu và tổ chức kiểm tra, công nhận kết quả cấp huyện xong trước ngày 30/10/2016.

Nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT;

Thời gian nộp hồ sơ đề nghị cấp tỉnh kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện theo Kế hoạch số 849/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh.