Đôn đốc giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các dự án đầu tư công

    Chiều 25/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã làm việc với 17 bộ, cơ quan Trung ương, 2 địa phương.. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Tổ công tác số 3 với những bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương được phân bổ số vốn đầu tư công thấp, trong khi đó lại không có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các dự án đầu tư công.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/don-doc-giai-phong-mat-bang-de-thuc-day-cac-du-an-dau-tu-cong-47076.htm