Đơn của các hộ dân đã chuyển đến Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận

Ông Hoàng Văn Tài và 9 hộ dân ở 58B Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội có đơn kiến nghị việc thực hiện dự án cải tạo xây dựng nhà 58 Nguyễn Hữu Huân đã kéo dài 15 năm chưa được triển khai; Việc tính diện tích nhà tái định cư cho gia đình ông Tài trong bản thiết kế là không hợp lý; Việc thay đổi bản thiết kế mới mà không thông qua các hộ dân… và đề nghị công khai toàn bộ thiết kế của khu nhà.

Thanh tra quận Hoàn kiếm trả lời: Căn cứ vào quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận, Thanh tra quận đã chuyển đơn của ông Tài và các hộ dân đến đồng chí Trưởng ban Bồi thường GPMB quận