Đồn Biên phòng Sông Trăng: Tuần tra song phương bảo vệ biên giới

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp các lực lượng phía Campuchia tuần tra song phương trên đoạn biên giới do Đồn phụ trách quản lý

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp các lực lượng phía Campuchia tuần tra song phương trên đoạn biên giới do Đồn phụ trách quản lý

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) phối hợp các đơn vị bảo vệ biên giới tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia tuần tra song phương trên đoạn biên giới do Đồn phụ trách quản lý.

Theo đó, hai bên tiến hành tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới đã được phân công. Kết quả, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không bị xê dịch; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước trong giữ gìn, bảo vệ tính nguyên vẹn của biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi thông tin liên quan về tình hình an ninh biên giới trong thời gian qua; nắm và xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của nhân dân hai bên biên giới theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Thanh Chương - Nhơn Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/don-bien-phong-song-trang-tuan-tra-song-phuong-bao-ve-bien-gioi-a167107.html