Đón bản mới Phong hỏa liên thành, VLTK tìm đệ nhất bang lần 3

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Để dọn đường cho bản phiên bản mới sẽ ra mắt vào tháng 6, Võ lâm truyền kỳ sẽ tiếp tục tổ chức giải Thiên hạ đệ nhất bang.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/04/3B9AE337