Dominique De Miscault -Nữ họa sỹ Pháp mang tâm hồn Việt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Kẽo cà kẽo kẹtMênh mang trưa hèChim co chân ngủLim dim cành tre...Có cảm tưởng như nữ họa sĩ người Pháp Dominique sinh ra ở Việt Nam vậy. Chị yêu thi ca Việt Nam, cảm nhận tinh thần và minh họa cho 21 bài thơ trong tập Góc sân và khoảng trời  của Trần Đăng Khoa với những Tiếng võng kêu, Hoa lựu, Cây bàng, Đánh thức trâu...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/164075