Domenech giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp đến năm 2010

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Raymond Domenech sẽ tiếp tục công việc của mình đến năm 2010 như các điều khoản trong hợp đồng. - Ông Escalettes nói - Hầu hết 20 thành viên FFF đồng ý để Domenech tiếp tục công việc".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=102541