Domainkeys

    Báo Công Thương
    Gốc

    Tôi có một Attach file trong mail nhưng không download về PC được vì bị thông báo DOMAINKEYS. Vậy các bạn nào biết vui lòng giải thích giúp và giúp tôi cách tải file về PC ... tôi đã hỏi người gởi nhưng họ cũng không biết lý do bị domainkeys. Thanh thật cám ơn.

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/750,4/hoi-dap/domainkeys.html