Đôi vợ chồng thọ trên 100 tuổi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Có lẽ, đây là cặp vợ chồng khá đặc biệt ở nước ta. Hai cụ đang ở vào cái tuổi đại thọ xưa nay hiếm, nhưng còn rất minh mẫn. Cụ bà là Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1890, sống qua 3 thế kỷ là bà mẹ VN anh hùng; cụ ông Đào Diệt, sinh năm 1909, nay tròn 101 tuổi

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090130121432554P0C1002/doi-vo-chong-tho-tren-100-tuoi.htm