Đổi việc: "Mốt" của giới trẻ

    Gốc

    Hanoinet - Nguyễn Ngọc Ánh, nhà ở Đồng Nai, được xem là "vận động viên nhảy... việc" với "thành tích" 10 chỗ làm trong ba năm.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=52254